Lid worden van de Vereniging Camper en Caravan Bridgers

Wordt ook lid en ga gezellig mee bridgen op campings in heel Nederland of zelfs daarbuiten!
Belangstellende caravan- en camper bezitters kunnen ter kennismaking gratis aan één weekend deelnemen alvorens lid te worden. Hiervoor zijn twee plaatsen per weekend gereserveerd.

We kennen twee lidmaatschapsvormen:

  • Het gewone lidmaatschap. Je dient de beschikking te hebben over een kampeermiddel, waarmee je aan de georganiseerde bridgeweekenden kunt deelnemen.
   • Aanmelding en toelating als lid kan zowel als bridgend paar en als enkel lid.
   • De contributie bedraagt per caravan/camper € 25.00
   • Bij het lid worden na 1 juli, bedraagt de contributie  € 12.50
   • Het entreegeld bedraagt € 25.00
  • Het donateurschap. Donateurs mogen als toehoorder deelnemen aan de ALV en ze mogen meedoen met de openingsbridge drive. Donateurs betalen € 10.00 (minimaal).

Informatie en inschrijfformulier kunnen worden verkregen bij onze secretaris m.b.v. ons contactformulier.

Contributie graag overmaken vóór 1 maart  (in het seizoen) op rekeningnummer: NL82 ABNA 0439 2637 78 t.n.v. Vereniging Caravan-Bridgers