Lid worden van de Vereniging Caravan & Camper Bridgers

Wordt ook lid en ga gezellig mee bridgen op campings in heel Nederland of zelfs daarbuiten!
Belangstellende caravan en camper bezitters kunnen ter kennismaking gratis aan één weekend deelnemen alvorens lid te worden. Hiervoor zijn twee plaatsen per weekend gereserveerd.

We kennen twee lidmaatschapsvormen:

  • Het gewone lidmaatschap. Je dient de beschikking te hebben over een kampeermiddel, waarmee je aan de georganiseerde bridgeweekenden kunt deelnemen.
   • Aanmelding en toelating als lid kan zowel als bridgend paar en als enkel lid.
   • De contributie bedraagt per caravan/camper € 25.00
   • Bij het lid worden na 1 juli, bedraagt de contributie  € 12.50
   • Het entreegeld bedraagt € 25.00
  • Het donateurschap. Donateurs mogen als toehoorder deelnemen aan de ALV en ze mogen meedoen met de openingsbridge drive. Donateurs betalen € 10.00 (minimaal).

Informatie en inschrijfformulier kunnen worden verkregen bij onze secretaris m.b.v. ons contactformulier.

Contributie graag overmaken vóór 1 maart  (in het seizoen) op rekeningnummer: NL82 ABNA 0439 2637 78 t.n.v. Vereniging Caravan Bridgers