Voorlopig Programma 2024

Wij bridgen op de weekenden zoals weergegeven in de onderstaande tabel.

Op de bridge-weekenden gelden de volgende begintijden voor het bridgen:

  • vrijdag en zaterdag om 19.30 uur, en
  • zondag vanaf 10.00 – 13.30 uur.

Het inschrijfgeld per bridge-weekend bedraagt voor paren € 17 en voor enkelleden (als ze alleen komen) € 8,50.

 

Datum

Plaats

Locatie

Weekend Organisatoren

We 24-01

13 januari 2024

 ALV 

We 24-02

12-14 april 2024

HeldenCamping De Heldense Bossen 

We-24-03

19-21 april 2024

HeldenCamping De Heldense Bossen 

We-24-04

24-26 mei 2024

   

We 24-05

31 mei – 2 juni 2024

   

We 24-06

7-9 juni 2024   

We 24-07

14-16 juni 2024   

We 24-08

21-23 juni 2024   

We 24-09

28-30 juni  2024   

We 24-10

30 augustus- 1 september
of
6-8 september 2024

  Jan en Mies van der Lelie

We 24-11

6-8 september 2024
of
13-15 september

  Jan en Mies van der Lelie

Feestdagen in 2024

Goede Vrijdag 

29 maart

Pinksteren

19-20 mei

Pasen

31 maart – 1 april

Zomervakantie Noord  

20 juli t/m 1 september

Mei-vakantie

3-12 mei

Zomervakantie Midden 

13 juli t/m 25 augustus

Hemelvaart

9 mei

Zomervakantie Zuid

6 juli t/m 18 augustus